top of page

מנהלים

אנחנו מבינים שאי-וודאות היא חלק אינטגראלי מהניהול ולכן אנחנו לא עובדים עם מודלים "מוכחים" או עם מתכונים בטוחים להצלחה. לא כי אנחנו לא רוצים בהצלחת הלקוחות שלנו – להיפך, דווקא בגלל שאנחנו מבינים שרוב 'ספרי הבישול' הניהוליים לא רלבנטיים יותר.

אנחנו כן באים עם תפיסה מגובשת המבוססת על הגישות המתקדמות ביותר בעולם של ניהול ומנהיגות שיתופית. בין אם בעבודה אישית או קבוצתית, אנחנו מעודדים סקרנות ומעוררים מוטיבציה לחקירה אישית של התפקיד. אנחנו משתדלים פחות לעסוק בתיאוריות ויותר בהתנהגות של העולם האמיתי.

תכנית פיתוח המנהלים הייחודית שלנו אינה עוד קולקציה עכשווית של מיומנויות ניהול אופנתיות. התכנית היא מסע. אנחנו מספקים השראה ופלטפורמת למידה מגוונת והמנהלים הם אלה שעושים את הדרך. כל אחד לפי הקצב והצרכים שלו, כחלק ממהלך למידה והתפתחות עצמית.

מנהלים
bottom of page