top of page
Audience and Lecturer

כנסים

הכנס השנתי שלנו הוא מותג. כנס שונה בנוף הכנסים המקצועיים בתחום הייעוץ הארגוני. את זה אומרים הלקוחות והמשתתפים. בכנסים שלנו אנחנו משתדלים לדבר על העדכני והעכשווי בהקשרים רחבים ומכיוונים שונים.

דיבר אצלנו גיא רולניק מדה-מרקר על השלכות המחאה החברתית על ארגונים וחברות. אורן נהרי, עורך החוץ של הערוץ הראשון, נתן פרספקטיבה על מורכבות מזווית גיאופוליטית, אדם פולצ'ק, איש פרסום, נתן הרצאה מאלפת על היתרונות של  אמירת אמת (בפרסום), הטרנדולוגית עדי יופה חיברה בין דיסציפלינות והציגה את הלך הרוח של האנשים העובדים וכיצד הוא משפיע על הקשר בין העובד לארגון, דייב סנאודן – מהיועצים המובילים בעולם המורכבות – דיבר אצלנו על סנסמייקינג.

הכנס שלנו מתקיים פעם בשנה בין סוף החורף לתחילת האביב והוא מושך אליו למעלה ממאה אנשי מקצוע בכירים מתחום משאבי האנוש והפיתוח הארגוני.

 

 

bottom of page