top of page

מורכבות

במקום בקרה, שליטה והירארכיה מנהלים נדרשים לחזק יכולות של שיתוף, יצירה-משותפת ואינטראקציה בינאישית. במקום קבלת החלטות מבוססת ניסיון, מנהלים נדרשים לקבל החלטות על בסיס 'חוכמת המונים' ארגונית.

אבל, למרות האתגרים שהיא מציבה, סביבה מורכבת אינה כאוטית. היא מאפשרת, דווקא, לעשות שימוש בכלים יעילים – אם כי שונים מהמקובל – בכדי לקבל החלטות, להנהיג שינויים ולאפשר ביצוע וניטור אפקטיביים. אנחנו מציעים מגוון פתרונות המסייעים ללקוחותינו בהתמודדות עם מציאות הניהול המורכבת ומשלבים בעשייה שלנו כלים וטכניקות פעולה לניהול אפקטיבי בתנאי אי-וודאות.

פיתחנו תכנית הכשרה ייחודית למנהלים בנושא של ניהול בתוך מורכבות, המסבירה בשפה פשוטה מהי מורכבות וכיצד היא משפיעה על הסביבה הניהולית בה אנו מלמדים את המנהלים להשתמש בטכניקות לניתוח מצבים מורכבים ולעבוד עם כלים יישומיים להתמודדות עמם.

מורכבות היא תחום ההתמחות שלנו. את הפרויקט הראשון שלו, בגישת המורכבות, הוביל ירון כבר בשנת 2008 ומאז רכשנו לעצמנו שם של מומחים להתנהלות בסביבה מורכבת. יש לנו ניסיון מעשי רב בפרויקטים בהם יישמנו היבטים של ניהול בתוך מורכבות ואנו מקיימים שיתופי פעולה עם חברות ייעוץ מובילות מחו"ל, כדוגמת Cognitive Edge ודייב סנאודן העומד בראשה.

מוזמנים ללמוד עוד על כלי ניהול תרחישים

מורכבות
bottom of page