top of page

שינוי

התובנה שלנו מכל אחד מתהליכי השינוי שהובלנו הייתה תמיד זהה: כשמדובר בשינוי, האינסטינקט הראשוני של הארגון הוא לדבר אל ההיגיון של העובדים, אבל המציאות מוכיחה שאנשים משתנים כאשר מדברים אל הרגשות שלהם.

למדנו ששינוי מוצלח מתרחש כשהנהלת הארגון מתווה מסגרת ברורה לשינוי אך מאפשרת לכל מי שמעורב ומושפע ממנו לקחת חלק ביצירה משותפת של תמונת השינוי, לצד חופש החלטה ושיקול דעת בגיבוש דרך יישום השינוי בפועל. ראינו שככל שיותר אנשים בארגון מרגישים שניתנה להם הזדמנות אמיתית לקחת חלק בעיצוב השינוי, כך גדלה מידת המחויבות שלהם, פוחתת רמת הציניות וגובר האמון בתהליך השינוי.

אנחנו מציעים דרכים יצירתיות ולא-שגרתיות לניהול שינוי ארגוני, דרכים שמותאמות למאפייני הסביבה המורכבת. אנחנו עובדים עם מודלים לעיצוב התנהגות (behavioral design), כי מחקרים מוכיחים שאנשים משנים הרגלים כאשר ברור להם מהן ההתנהגויות המצופות מהם. אנחנו מאיצים שינוי דרך הדבקה ויראלית, כי להתנהגות יש כוח מדבק ולמדנו שאנשים יהיו מוכנים לאמץ התנהגות של האחר כל עוד האחר פועל באופן אותנטי. אנחנו מבינים ששינוי הוא דרך חיים ולא אירוע חריג שיש לו התחלה, אמצע וסוף וכך אנחנו מנהלים אותו.

בואו להתנסות בסימולציה הממוחשבת שלנו לניהול שינוי

שינוי
bottom of page