top of page

תכנון תרחישים

כלי ניהולי לקבלת החלטות בתנאי אי-וודאות

בעולם מורכב אולי אין לנו את היכולת לשלוט במהירות המטורפת בה משתנים הדברים וקשה לנו לנהל את אי הוודאות העקרונית של הסביבה העסקית, אבל כן יש לנו כלים לניתוח והבנה של מצבים חדשים ולא מוכרים, המאפשרים יצירת עוגנים ומסגרות כבסיס לקבלת החלטות אחראיות ומנומקות, בדיוק כפי שהיינו רוצים.


תכנון תרחישים היא שיטה לפיתוח תרחישים עתידיים המאפשרת קבלת החלטות במציאות מורכבת. זהו תהליך משתף בו מעצב הצוות הניהולי סדרה של אפשרויות עתידיות ביחס לאי-וודאות עסקית או ארגונית המעסיקה אותו, לאורן הוא בוחן את המשמעויות והנגזרות בדרך לעיצוב תכנית פעולה אופרטיבית. התרחישים נועדו להציג הקשרים שונים ולהעריך את הסיכונים, ההזדמנויות והמשמעויות הטמונות באפשרויות השונות הנגזרות מאי-הוודאות.


וזה עובד!


צוות הנהלה של אחד מלקוחותינו ביצע מהלך לתכנון תרחישים כחלק מההיערכות לשינוי רגולציה, עוד כשהדברים היו בגדר שמועה. בשורה התחתונה, יום לאחר שפורסמה הרגולציה באופן רשמי, היה המסר שהעבירה ההנהלה לארגון: "לצוותים שלנו יש תכנית עבודה לתקופה הקרובה בזכות העבודה (תכנון התרחישים) שעשינו יחד. חברות אחרות אתמול התחילו לחשוב מה לעשות".


אנחנו מציעים גוון רחב של פתרונות בעולם ניהול התרחישים, מסדנה של יום אחד ללמידה והתנסות בשיטה ועד לתהליך מלא עם צוות ניהולי המתמודד עם אי-וודאות עסקית או ארגונית מולה הוא מבקש להיערך.


bottom of page