top of page

Actee Change Game

סימולציה ממוחשבת להתנסות בניהול שינוי

שינוי הוא כבר מזמן דרך חיים ולמרות זאת, מנהלים רבים עדיין מתקשים להוביל שינוי אפקטיבי.


קשה מאוד לייצר חוויה אמיתית של ניהול שינוי בחדר ומרבית הסדנאות הקיימות בשוק מרגישות קצת כמו ללמוד שחייה בהתכתבות...


אבל עכשיו יש פתרון!


בואו לשחק וליהנות בסימולציה ממוחשבת המדמה תרחיש של שינוי ארגוני אשר יסייע למנהלים שלכם להבין בדרך אפקטיבית ומהנה כיצד להוביל ולנהל שינוי ארגוני. 


במשחק, המשתתפים ימלאו תפקיד של מנהל יחידה ארגונית בת עשרה עובדים, הנמצאת בתהליך שינוי. מטרתם היא להביא את כל העובדים, כגוף אחד, לקו הגמר של מהלך השינוי.


לכל החלטה שיקבלו המשתתפים במהלך המשחק, תהיה השפעה על התגובה הרגשית ועל עוצמת ההתנגדות של אנשיהם. בהתאם להחלטות שיקבלו המשתתפים במהלך המשחק, יגדיר האלגוריתם את התגובה של כל אחד ואחת מהעובדים ויציג למשתתפים מי נמצא עמם בתהליך השינוי ומי נשאר מאחור.


המשחק מתקיים בצוותי עבודה קטנים, כך שבכל סיבוב ניתן לראות אונליין את מידת האפקטיביות וההצלחה של אסטרטגיית השינוי שבחר כל צוות. חוויית המשחק מנגישה למשתתפים את נושא ניהול השינוי בצורה מוחשית ומהנה ומאפשרת חווית למידה עכשווית ואפקטיבית.


המשחק משוחק על מחשבים ניידים או בסמארטפונים של המשתתפים והוא אינו מצריך אלא חיבור לאינטרנט ודפדפן. המשחק עובד בצורה אפקטיבית הן בסדנאות פנים אל פנים והן במפגש וירטואלי על גבי פלטורמת זום


bottom of page