• Grey YouTube Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Facebook Icon

בלומנטל ושות' בע"מ

קריית עתידים, בניין 4, ק. 12

ת.ד. 58003, ת"א 6158001
טלפון:  077-5354850
פקס:   077-5354860

 

info@blumenthalconsulting.co.il

צור קשר

© 2016 Blumenthal @ Co.

Designed by Best site

למה לי כל הווקה הזה?

איתן רייך וירון בלומנטל עושים סדר במורכבות. בסדרת שיחות קצרות, בנות עשר דקות כל אחת, מסבירים ומאירים איתן וירון היבטים שונים של מורכבות בניהול, כל זאת בשפה פשוטה, קולחת ובגובה העיניים.

השבועיים האחרונים סיפקו לנו חוויה (נדירה, וטוב שכך) של מציאות על סף כאוס. בפרק הזה אנחנו  מנסים להסביר מהו כאוס ומדוע כל מה שהמומחים והפרשנים סביבנו אומרים על המצב הוא נכון ולא נכון  בעת ובעונה אחת. באמצעות חשיבה של תכנון עתידים, אנחנו מנסים להבין אילו תרחישים יכולים להיווצר (אולי...) מגורמי אי-הוודאות המשפיעים על המציאות, זאת על מנת להגדיר עקרונות פעולה המותאמים לכל תרחיש, אותם יהיה ניתן להפעיל ברגע האמת עם הופעת התרחיש בפועל. האזנה נעימה