וובינרים

חיזוק רזיליינס ארגוני

הגם שעדיין אין תשובות ברורות לדרך ההתנהלות 'הנכונה' בתקופת הקורונה ולא קיימות בנמצא הוראות הפעלה ברורות להיאחז בהן, מנהלים יכולים וצריכים לנסות לעשות סדר במורכבות כדי להצליח לזהות את הפרדיגמות החדשות שמגיחות מתוך הכאוס על מנת לקבל החלטות אופרטיביות להמשך.

​​

המפגש הציג מודלים מעולם הניהול במורכבות, בהם השתמשנו כבסיס רעיוני להמשגה ולמסגור של המציאות המתהווה, באמצעותם התמקדנו בפרקטיקה  לחיזוק רזיליינס ארגוני, בדגש על יכולת הארגון להתמודד עם הזעזוע שהביאה הקורונה ועל עיצוב דרכי התנהלות מותאמות לעמידה מוצלחת באתגרי הטווח הארוך.

2020

ניהול בתוך מורכבות

המורכבות נוכחת בעולמם של המנהלים והם נדרשים יותר ויותר להתמודד עם חוסר וודאות מובנה בסביבה העסקית והארגונית המורכבת. למרות זאת, לא מעט מנהלים עדיין פועלים בשיטות ניהול מסורתיות "של פעם", שאינן מתאימות לתזזיתיות של סביבת העבודה העכשווית.

בוובינר, הסברנו מדוע מורכבות היא לא כאוס וכיצד אפשר לעשות שימוש בכלי ניהול יעילים – אם כי שונים מהמקובל – בכדי לקבל החלטות, להוביל שינויים ולאפשר ביצוע וניטור אפקטיביים

הורד מצגת

2016